Jan 11, 2018
 in 
Sfeer elementen

Realisatie kachel

T

ijdens de renovatie van deze woning wilde de opdrachtgever de huidige kachel moderniseren.